2004.04.20 Kjurowe Party
trwa bufforowanie trwa bufforowanie trwa bufforowanie