Rezerwacje miejsc tylko telefonicznie
w godzinach otwarcia Cafe
pod numerem 914341303Cafe czynne od czwartku do soboty
od godz. 19
Klub czynny w piątki i soboty
od godz.21Hormonogram djów (21-22.06)

PIĄTEK: Agg
SOBOTA: Martyna