Rezerwacje miejsc tylko telefonicznie
w godzinach otwarcia Cafe
pod numerem 914341303Cafe czynne od czwartku do soboty
od godz. 19
Klub czynny w piątki i soboty
od godz.21Hormonogram djów (22-23.07)

PIĄTEK: Kain
SOBOTA: Martyna