Cafe czynne od wtorku do soboty
od godz. 19
Klub czynny w piątki i soboty
od godz.21

Hormonogram djów (30-31.07):

Piątek - Agg
Sobota - Tomm
 
Mikromusic
22.11.21 g.17 i 20

trwa bufforowanie


KRÓL
30.11.21 g.20

trwa bufforowanie


Red Box
14.06.22 g.20

trwa bufforowanie