Rezerwacje miejsc tylko telefonicznie
w godzinach otwarcia Cafe
pod numerem 914341303Cafe czynne od czwartku do soboty
od godz. 19
Klub czynny w piątki i soboty
od godz.21Hormonogram djów (2-3.06)

PIĄTEK: Tomm
SOBOTA: Kain
 
Matylda/Łukasiewicz
26.03.2023 g.19

trwa bufforowanie


Collage
11.06.2023 g.19

trwa bufforowanie