Rezerwacje miejsc tylko telefonicznie
w godzinach otwarcia Cafe
pod numerem 914341303Cafe czynne od czwartku do soboty
od godz. 19
Klub czynny w piątki i soboty
od godz.21Hormonogram djów (12-13.07)

PIĄTEK: Martyna
SOBOTA: Adamczyk