2001 Niedawno
trwa bufforowanie trwa bufforowanie trwa bufforowanie trwa bufforowanie trwa bufforowanie trwa bufforowanie