2007.10.31 Halołin
trwa bufforowanie trwa bufforowanie trwa bufforowanie