Rezerwacje miejsc tylko telefonicznie
w godzinach otwarcia Cafe
pod numerem 914341303Cafe czynne od środy do soboty
od godz. 19
Klub czynny w piątki i soboty
od godz.21Hormonogram djów (13-14.05)

PIĄTEK: Kain
SOBOTA: Tomm

 
RED BOX
14.06.22 g.20

trwa bufforowanie

Koncert w Filharmonii Szczecińskiej
tu szczegóły