Rezerwacje miejsc tylko telefonicznie
w godzinach otwarcia Cafe
pod numerem 914341303Cafe czynne od wtorku do soboty
od godz. 19
Klub czynny w piątki i soboty
od godz.21Hormonogram djów (19.11-20.11):

Piątek - Agg
Sobota - Kain

 
KRÓL
30.11.21 g.20

trwa bufforowanie

Koncert w Filharmonii Szczecińskiej