CAFE CZYNNE: PON. - SOB.  OD 17


KLUB CZYNNY: WT. - CZW. OD 21
PIĄT. - SOB. OD 20


REZERWACJE MIEJSC NR TEL:
CAFE 914341303  PO GODZ. 17
KLUB 918238351  PO GODZ. 21Hormonogram djów
19.03  - 25.03
 
Poniedziałek -  czynne tylko Cafe
     Wtorek - Adamczyk
Środa Przemas
Czwartek -  Kain
 Piątek -  Agg
Sobota -  M&M
Niedziela -  ni e c z y n n e
KAMP!
7.04.18 g.19

trwa bufforowanie

Menu:


brak zdjęcia

brak zdjęcia